ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ραχιανιώτης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Καπόρης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Στάθης Ντάγκας

Ταμίας: Ματσούκας Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας: Ματσούκας Γεώργιος

Δ. Μέλη: Στέφανος Καίτσας, Δρίτσας Ευάγγελος, Κριτσώνης Δημήτρης, Χριστοδούλου Γεώργιος.